Δημόσιο

19 νέες θέσεις στην Κηφισιά

Για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του δήμου

Δυνατότητα συμμετοχής όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 19 συμβασιούχων από το δήμο Κηφισίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 18 Δεκεμβρίου.

Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι τριών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών στη διεύθυνση του δήμου.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόρια σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.