Δημόσιο

Τα κριτήρια για προσλήψεις σε φορείς του ΟΑΕΔ

Ποιοί και πώς συμμετέχουν

Τα κριτήρια πρόσληψης και επιλογής νέου προσωπικού στις Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),καθορίζονται με νέο ΦΕΚ.

Η αξιολόγηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια. Σημειώστε:

  • Διδακτική εμπειρία
  • Επαγγελματική εμπειρία
  • Παιδαγωγικές σπουδές
  • Μεταπτυχιακές σπουδές
  • Ανεργία
  • Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
  • Οικογενειακή κατάσταση και
  • Βαθμός πτυχίου

Κάθε μία από τιις ιδιότητες αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων.

Η έκδοση του ΦΕΚ με τα κριτήρια, σημαίνει την έναρξη της διαδικασίας προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού – διαφόρων ειδικεύσεων – στον ΟΑΕΔ.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ