Δημόσιο

8 συμβάσεις στον δήμο Βόλβης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 13 Μαΐου

Την πρόσληψη οκτώ εργατών γενικών καθηκόντων προωθεί ο δήμος Bόλβης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13 Μαΐου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.