Δημόσιο - ΑΣΕΠ

86 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι επτάμηνη

Θα προσληφθεί προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων

Με προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων , θα ενισχυθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Η νέα προκήρυξη αφορά σε προσλήψεις 86 υπαλλήλων , επτάμηνης απασχόλησης, των ειδικοτήτων: ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Πληροφόρησης (78 θέσεις), ΔΕ Νυχτοφύλακες Πληροφόρησης (2), ΥΕ Καθαριστών (2) και ΥΕ Εργατών (4).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπρόσωπος ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του φορέα.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά πρώτο μισθό και επιδόματα για τις ειδικότητες.

Διαβάστε «ολόκληρη την προκήρυξη», πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

?>