Δημόσιο

12 ευκαιρίες στην Θέρμη

Προσλαμβάνονται υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Οι νέοι υπάλληλοι θα εργαστούν στις κοινωνικές δομές του δήμου

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Θέρμης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.  

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 

Από την κατανομή των θέσεων, προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.  

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. 

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.