Δημόσιο

Προσλήψεις διοικητικών στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Υποβολή αιτήσεων έως 17 Μαΐου

Στην πρόσληψη 10 διοικητικών υπαλλήλων προχωρά το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην διαχείριση των υποτροφιών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 17 Μαΐου

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη και να βρείτε την αίτηση συμμετοχής