Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στην ΔΕΗ

Ειδικότητες, προσόντα - Ετήσιες συμβάσεις

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • Αρχιτέκτονας μηχανικός
  • Βιολόγος

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.  

?>