Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αλλαγές στην προκήρυξη 4Κ/2019

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Αλλαγές στην προκήρυξη του 4Κ/2019 (62 μόνιμοι) του ΑΣΕΠ, μετά από αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece”.

Συγκεκριμένα, διαγράφεται από τον πίνακα κατανομής θέσεων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ο κωδ. θέσης 115 του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (2 θέσεις) για τον Τομέα Επενδύσεων/Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, λόγω ανάγκης επανακαθορισμού της εξειδίκευσης του αντικειμένου της θέσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της εταιρείας.

Οι θέσεις της ΠΕ μειώνονται από 56 σε 54, χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι θέσεις των ειδικών κατηγοριών.

Η σχετική τροποποίηση έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, παραμένει έως και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00.

Για τις καταργούμενες θέσεις θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της εταιρείας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής.