Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέα δεδομένα για 40 προσλήψεις στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α

Αφορά προσωπικό 15 ειδικοτήτων - Η ανακοίνωση του φορέα

17/04/2019 | 10:06

Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ1/2019 που αφορά σε προσλήψεις 40 υπαλλήλων -15 διαφορετικών ειδικοτήτων - στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμος Αττική (ΕΔΣΝΑ).

Ειδικότερα, ο φορέας με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους υποψήφιους για την προσωρινή διακοπή του διαγωνισμού και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο, αυτό συμβαίνει επειδή ''ο φορέας εμπίπτει στους περιορισμούς που υποδεικνύονται σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 14/24722/3-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών»''.

Παρόλα αυτά, η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού είναι απαραίτητη για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α (διαχείριση, σχεδιασμός, διακίνηση, αποκομιδή των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής) και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του συνδέσμου θα προβούν στην υποβολή αιτήματος προς την Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να εξαιρεθούν από τον αναφερόμενο περιορισμό.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε οτ έγγραφο» για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ