Δημόσιο

3 θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Θα υπογραφούν 8μηνες συμβάσεις εργασίας

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  •  ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 
  • ΤΕ Πληροφορικής 
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση.