Δημόσιο

Δείτε τι ισχύει για τρίτεκνους και πολύτεκνους σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ (μόνιμοι, εποχικοί)

Πώς χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες - Οι ηλικίες - Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά - Πλήρης "οδηγός" (PDF)

Πολύτιμα μόρια για την διεκδίκηση θέσεων στο Δημόσιο, μέσω προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμου ή εποχικού προσωπικού, προσφέρουν οι ιδιότητες του τρίτεκνου και του πολύτεκνου. 

Στον αναλυτικό "οδηγό" που ακολουθεί, (πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο"), περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες για τη σωστή χρήση και αξιοποίηση της τριτεκνικής και πολυτεκνικής ιδιότητας.

Επίσης, μέσα από τον ίδιο "οδηγό", μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Η κυρία Ιωάννα Δαλακούρα είναι διευθύντρια του "ΘΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"