Δημόσιο

67 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Θα υπογραφούν 7μηνες συμβάσεις εργασίας

Την πρόσληψη 67 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.