Δημόσιο

7 συμβάσεις στον δήμο Βόλβης

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 30 Μαρτίου

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ολιγόμηνη
27/03/2018 | 11:37

Επτά συμβάσεις για απόφοιτους Λυκείου-ΙΕΚ και Γυμνασίου-Δημοτικού, πραγματοποιεί ο δήμος Βόλβης, στην Θεσσαλονίκη. 

Θα προσληφθούν: ΔΕ Οδηγοί Γκρέϊντερ (2 θέσεις), ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου (1) και ΥΕ καθαριστές (4). 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου, έως τις 30 Μαρτίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θέτονται στην προκήρυξη. 

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα για τις ειδικότητες και υπολογίστε τα μόριά σας, κάνοντας σύγκριση με τις βάσεις προηγούμενων ετών. 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του δήμου, πατώντας στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη»