Δημόσιο

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Νέες προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ποιούς αφορά - Ολόκληρη η προκήρυξη

01/04/2019 | 11:18

Διαδικασία πρόσληψης τριών νέων υπαλλήλων πραγματοποεί η Σχολή Νοµικού Σώµατος των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΝΣΕΔ).

Οι θέσεις αφορούν εκπαιδευτικούς, με ωριαία αποζημίωση, για την περίοδο από 2-1-2020 έως 31-12-2020.

Οι ενδαιφερόμενοι πρέπει να πληρούν όλα τα ειδικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη.

Η υποβολή των αιτήσεων µε γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη ΣΝΣΕ∆ ή µε συστηµένες επιστολές µέσω υπηρεσίας ταχυδροµείων (ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου), μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου, στην διεύθυνση : Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων/Τµήµα 2ο (Εκπαίδευσης), Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», οδός Πέτρου Ράλλη 2, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αττικής.

Μετά την 03 Μαΐου 2019, κανένα έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8ε της προκήρυξης.

Διαβάστε επίσης:

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση (μαζί και η αίτηση συμμετοχής).