Δημόσιο

ΟΑΕΔ – Δώρο Πάσχα: Τι θα πάρουν οι δικαιούχοι

Πως θα υπολογίσετε την έξτρα αμοιβή

Δώδεκα ημερομίσθια ως Δώρο Πάσχα θα πάρουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Με έναν απλό πολλαπλασιασμό προκύπτει το ποσό (Δώρο Πάσχα) που θα πιστωθεί ως στους λογαριασμούς των ανέργων.

Σημειώστε:

  • Το δώρο ισούται με τρία ημερομίσθια ανά μήνα
  • Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι από 1η Ιανουαρίου θα πάρουν 12ημερομίσθια ( 4 μήνες Χ 3 ημερομίσθια)
  • Εάν οι δικαιούχοι δεν έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης των τεσσάρων μηνών θα πάρουν τρία ημερομίσθια για κάθε μήνα επιδότησης

Σε κάθε περίπτωση, πλήρες Δώρο Πάσχα 2019 θα πάρουν όσοι έχουν επιδότηση από Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου