Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ - ΚΕΠ: Αυτά είναι τα προσόντα που κρίνουν τον διορισμό - Μόνιμοι

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι για τις 155 θέσεις

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ το προσχέδιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 155 μονίμων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να καταγράψουν από τώρα τα κρίσιμα προσόντα που κάνουν την διαφορά και είναι απαραίτητα για την πρόσληψη.

Σημειώστε:

  • Τίτλοι σπουδών για υποψηφίους των ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Σημαντικό: Γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία και απολυτήρια για προσλήψεις στα ΚΕΠ
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο
  • Γνώση ξένων γλωσσών (επιπρόσθετη μοριοδότηση για γνώση πέραν της μίας)
  • Εμπειρία. Προσφέρεται ειδική εμπειρία 15 μορίων ανά μήνα έως 60 μήνες και απλή εμπειρία (7 μόρια ανά μήνα έως 84 μήνες)
  • Πιστοποιημένη γνώσης γραφής braille ή της νοηματικής γλώσσας για την διεκδίκηση ορισμένων θέσεων

Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητη η 5ετή παραμονή στη θέση πρόσληψης.

Διαβάστε επίσης: