Δημόσιο - ΑΣΕΠ

14 υδρονομείς στον δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 10 Απριλίου

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε οκτώ δημοτικές κοινότητες
27/03/2018 | 10:36

Την πρόσληψη 14 υδρονομέων, ενεργοποιεί ο δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, στην Μαγνησία, σε κατά τόπους δημοτικές και τοπικές κοινότητές του.  

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα κατανεμηθούν σε οκτώ διαμερίσματα και θα απασχοληθούν από 1 Μαϊου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, όλη την αρδευτική περίοδο, όπως την όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η προθεσμία για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται στις 10 Απριλίου και υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου. 

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοχη εφαρμογή του workenter 

?>