Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Ολόκληρος ο σχεδιασμός για διαγωνισμούς, προσλήψεις

Η νέα διαδικασία σε εγκύκλιο (PDF)

Εγκύκλιο για το νέο πλαίσιο κατάρτισης προκηρύξεων μέσω ΑΣΕΠ, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού θα διενεργούνται βάση πολυετούς (4 έτη) και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού.

Οι δημόσιοι φορείς, πλέον, καλούνται να τηρούν ψηφιακό οργανόγραμμα στο οποίο πριν την κατάρτιση διαγωνισμού αναρτούν τις κενές θέσεις προς κάλυψη.

Με την εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε σε Δήμους και Περιφέρειες, ο κ. Χαρίτσης καλεί τους υπόχρεους φορείς να αποστείλουν τα πολυετή σχέδια προγραμματισμού προσλήψεων.

Σημειώνεται ότι στο, προς συμπλήρωση, αρχείο δεν περιλαμβάνεται υπόδειγμα που αφορά στον πολυετή προγραμματισμό του εποχικού προσωπικού, καθώς οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων), είτε εγκρίνονται με απόφαση του υπ. Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.). Επομένως, το προσωπικό αυτό δεν θα συμπεριληφθεί στον 4ετη προγραμματισμό.

Διαβάστε επίσης:

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο.