Δημόσιο

33 συμβάσεις στον δήμο Αιγιαλείας

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 23 - 60 ετών

Την πρόσληψη 33 υδρονομέων προωθεί ο δήμος Αιγιαλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 19 Μαρτίου έως τις 26 Μαρτίου.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 23 - 60 ετών.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.