Δημόσιο

55 προσλήψεις για απόφοιτους Λυκείου – ΙΕΚ- ΤΕΕ

Υποβολή αιτήσεων έως 22 Μαρτίου

Ολοκληρώνεται στις 22 Μαρτίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 55 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Αττική και τις Κυκλάδες.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ειδικότητες , προσόντα και δικαιολογητικά