Δημόσιο

19 προσλήψεις στον δήμο Καλαμαριάς

Ζητείται προσωπικό έξι ειδικοτήτων

Την πρόσληψη 19 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • ΠΕ Νηπιαγωγών 3 (θέσεις)
  • ΠΕ Εικαστικών ή ΠΕ Θεατρολόγων 4
  • ΠΕ Δασκάλων
  • ΠΕ Γυμναστών 1
  • ΠΕ Ειδικής Αγωγής 1
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 2 (θέσεις) 

Οι ενιδαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 15 έως τις 25 Μαρτίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις: