Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις και προσόντα για 1.441 προσλήψεις (PDF)

Θέσεις σε ΕΥΠ, ΟΑΕΔ, υπουργείο Δικαιοσύνης (μόνιμοι, εποχικοί)

08/03/2019 | 15:12

Τις αιτήσεις και τα προσόντα, τριών μεγάλων διαγωνισμών, μόνιμου και εποχικού προσωπικού καταγράφει το workenter.

Οι θέσεις αφορούν, συνολικά 1.441 υπαλλήλους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε: ΕΥΠ, ΟΑΕΔ, υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αναλυτικότερα:

 • 302 στην ΕΥΠ

Σε στάδιο εξέλιξης βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η προκήρυξη αφορά 302 μόνιμους υπαλλήλους, 11 ειδικοτήτων.

Στον διαγωνισμό - ο οποίος θα διεξαχθεί με γραπτή εξέταση - συμμετέχουν υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μεικτό σύστημα μοριοδότησης, η οποία περιλαμβάνει: όρια ηλικίας, μεταπτυχιακά (για ειδικότητες ΠΕ), ξένες γλώσσες, εμπειρία, άδειες (για τεχνικές ειδικότητες και οδηγούς).
 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 25 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 12 Μαρτίου 2019.

Η κατάθεση πραγματοποιείται μόνο ταχυδρομικά και με συστημένη επιστολήμ με ειδική επισήμανση,στην διεύθυνση: ''ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ… ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ….. Ταχυδρομική Θυρίδα 14389, Αθήνα Τ.Κ.11510'' 

Αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων, ανά κατηγορία και ειδικότητα, έχει ως εξής:

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (8 θέσεις)
 • ΠΕ Επιτελών Πληροφοριών (54 θέσεις)
 • ΠΕ Πληροφορικής (60 θέσεις)
 • ΠΕ Μεταφραστών –Διερμηνέων-Ακροατών (56 θέσεις)
 • ΠΕ Ψυχολόγων (2 θέσεις)
 • ΤΕ Πληροφορικής (20 θέσεις)
 • ΤΕ Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών – Γραφίστες (2 θέσεις)
 • ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού (3 θέσεις)
 • ΔΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών (61 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (3 θέσεις)
 • ΔΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων (33 θέσεις)

Σημειώστε ότι οι υποψήφιοι πρέπει να ‘’κατεβάσουν’’ και να συμπληρώσουν ειδικό 7σέλιδο έντυπο με την αίτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση είναι διαφορετική για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Βρείτε ΕΔΩ τα έντυπα και πώς να τα συμπληρώσετε σωστά)

Η γραπτή διαδικασία θα περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλών επιλογών (multiple choice) σε θέματα νοητικών δεξιοτήτων και ξένης γλώσσας, ενώ η απαραίτητη βάση εισαγωγής, για κάθε μάθημα, είναι το 50 (με άριστα το 100). (Διαβάστε, αναλυτικά, τα ''10 σημεία'' που κρίνουν τον διορισμό)

 

 • 639 στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Με υπαλλήλους, 12 ειδικοτήτων, θα ενισχυθούν τα Καταστήματα Κράτησης, όλης της χώρας.

Οι 639 νέες προσλήψεις που ενέκρινε το υπουργείο Δικαιοσύνης, θα γίνουν ''σπαστά'' και αφορούν συγκεκριμένα προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Φύλακες (234 θέσεις)
 • Εξωτερικοί Φρουροί (204 θέσεις)
 • Ιατροί (28 θέσεις)
 • Νοσηλευτές (51 θέσεις)
 • Κοιν. Λειτουργοί (25 θέσεις)
 • Ψυχολόγοι (5 θέσεις)
 • Κοινωνιολόγοι (5 θέσεις)
 • Εγκληματολόγοι (7 θέσεις)
 • Μηχανικοί (7 θέσεις)
 • Πληροφορικοί (11 θέσεις)
 • Διοικητικοί (53 θέσεις)
 • Υπάλληλοι λοιπών ειδικοτήτων (9 θέσεις)

Ειδικότερα, 258 υποψήφιοι θα ενισχύσουν το νέο Κατάστημα Κράτησης Δράμας και οι υπόλοιποι 381 τα λοιπά καταστήματα κράτησης της χώρας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ενώ η προκήρυξη θα περιέχει το χαρακτηριστικό μονόγραμμα ''Κ'' που συμβολίζει όλους τους διαγωνισμούς μόνιμου προσωπικού. (Διαβάστε, αναλυτικά, για την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, πατώντας ΕΔΩ)

Σημειώστε, τα απαραίτητα προσόντα συμμετοχής για κάθε κλάδο:

Φύλακες – Εξωτερικοί φρουροί (438 θέσεις)

 • Κύριος τίτλος: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

(Προβλέπονται προσόντα για Α΄και Β΄επικουρία)

Ιατροί (28 θέσεις)

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας

Ψυχολόγοι (5 θέσεις)

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

Νοσηλευτές (51 θέσεις)

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή
 • Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) η οποία να είναι σε ισχύ

 

 • 500 στον ΟΑΕΔ

Διαδικασία πρόσληψης 500 υπαλλήλων εκκινεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ3/2019 του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε , εξαιτίας νέου νόμου που προβλέπει τροποποιήσεις των διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ.

Οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε 49 νομούς, και θα απασχοληθούν με διετείς συμβάσεις απασχόλησης.

Σημαντικό: Υπενθυμίζεται ότι με την έκδοση της νέας προκήρυξης (ΣΟΧ3/2019) θα ανακοινωθεί, επίσης, η προθεσμία έναρξης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, καθηγήτρια κυρία Καραμεσίνη, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό κόμβο του οργανισμού.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ή να ''κατεβάσετε'' το έντυπο.