Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα προσόντα για τους 639 μονίμους (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Τι προβλέπει το προσχέδιο της νέας προκήρυξης για τα καταστήματα κράτησης

06/03/2019 | 21:12

Με συγκεκριμένα προσόντα θα γίνει η επιλογή των 639 μονίμων με την επικείμενη προκήρυξη του υπ. Δικαιοσύνης για τα καταστήματα κράτησης.

Το workenter αποκαλύπτει τα απαραίτητα προσόντα - βασικών ειδικοτήτων - όπως αυτά περιλαμβάνονται στο προσχέδιο προκήρυξης που προετοίμασε το αρμόδιο υπουργείο.

Τις προσεχείς ημέρες το προσχέδιο θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ για λεπτομερή επεξεργασία

Παράλληλα, το προσεχές διάστημα θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η κατανομή μέρους των 639 θέσεων που θα διατεθούν στα προστατευόμενα άτομα.

Σημειώστε:

Φύλακες – Εξωτερικοί φρουροί (438 θέσεις)

 • Κύριος τίτλος: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • (Προβλέπονται προσόντα για Α΄και Β΄επικουρία)

Ιατροί (28 θέσεις)

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας

Ψυχολόγοι (5 θέσεις)

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

Νοσηλευτές (51 θέσεις)

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή
 • Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) η οποία να είναι σε ισχύ

Διαβάστε επίσης: ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνει η επιλογή των 639 μονίμων