Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνει η επιλογή των 639 μονίμων

Τα στάδια για την έκδοση της προκήρυξης

Με διαδικασίες ΑΣΕΠ πρόσληψης μόνιμου προσωπικού θα εκδοθεί η νέα προκήρυξη

Με διαδικασίες ΑΣΕΠ θα προσληφθούν οι 639 μόνιμοι υπάλληλοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Η νέα προκήρυξη θα έχει το μονόγραμμα "Κ" το οποίο χαρακτηρίζει τους διαγωνισμούς μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, που γίνονται μέσω του ίδιου του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αυτή δεν έχει καμία σχέση με την κατανομή των 5.864 μονίμων υπαλλήλων που αφορά κυρίως μετατάξεις και εσωτερικές διαδικασίες του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η διαδικασία για την πρόσληψη των 639 προβλέπει τα εξής:

  1. Δημιουργία προσχεδίου προκήρυξης από το υπ. Δικαιοσύνης (βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη)
  2. Καθορισμός (και δημοσίευση στο ΦΕΚ) των θέσεων που θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του Ν.2643/98 (εκκρεμεί)
  3. Αποστολή επίσημου αιτήματος στο ΑΣΕΠ με επισύναψη του ΦΕΚ των προστατευόμενων ατόμων
  4. Έλεγχος ΑΣΕΠ για την ύπαρξη 639 κενών θέσεων με βάση το οργανόγραμμα των φορέων
  5. Δημιουργία προκήρυξης "Κ" 
  6. Τελικός έλεγχος και συμφωνία υπ. Δικαιοσύνης
  7. Αποστολή και δημοσίευση της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο
  8. Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων 

Σημαντικό: Η επικείμενη προκήρυξη δεν αντικαθιστά ούτε ατονεί τις διαδικασίες της 6Κ/2018. Το ΑΣΕΠ για αυτή την προκήρυξη (6Κ/2018) συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, τα αποτελέσματα της οποίας θα εκδοθούν μετά την 3Κ/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: