Δημόσιο

22 προσλήψεις στον δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού

Ζητείται προσωπικό τριών ειδικοτήτων

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

 Με 22 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3 (θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργου (γερανοφόρου, καλαθοφόρου και σαρώθρου) 1
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 18 (θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Μαρτίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.