Δημόσιο

ΕΥΠ: Αιτήσεις, τώρα, για 302 μονίμους (χωρίς ΑΣΕΠ)

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την υποβολή ''φακέλου''

Από σήμερα Δευτέρα, (25/2), υποβάλλονται oι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τον διαγωνισμό της ΕΥΠ, που αφορά την πρόσληψη 302 μονίμων.

Υπενθυμίζεται, ότι η επιλογή δεν γίνεται με διαδικασίες ΑΣΕΠ, αλλά με έναν συνδυασμό μορίων, γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Σημειώστε:

  • Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, στον ίδιο φάκελο, υποβάλλονται από την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου έως τις 12 Μαρτίου
  • Συμπληρώστε με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτηση. Ηλεκτρονικά, όχι γράμματα με το χέρι
  • Εκτυπώστε την συμπληρωμένη αίτηση
  • Υπογράψτε (πρωτότυπη υπογραφή)
  • Πάρτε ηλεκτρονικό παράβολο (3 ευρώ)

Συμπληρώστε τα πεδία του παραβόλου σύμφωνα με τις οδηγίες (θα τις βρείτε στην σελίδα 19 της προκήρυξης) και εκτυπώστε. Την εκτυπωμένη μορφή την επισυνάπτετε στο φάκελο με τα δικαιολογητικά

Για να δείτε -αναλυτικά- τι πρέπει να προσέξετε, διαβάστε επίσης: