Δημόσιο

2 συμβάσεις στον δήμο Λέσβου

Θα υπογραφούν 8μηνες συμβάσεις εργασίας

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την έγκρισή του έδωσε το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη δύο υπαλλήλων στον δήμο Λέσβου.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθείς τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Διαβάστε τις πιθανότητες επιτυχίας και βελτιώστε τη θέση διορισμού σας, προσκομίζοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Δείτε τη λίστα με όλα τα προσόντα και τα δικαιολογητικά της ειδικότητας που σας ενδιαφέρει.

Δείτε στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας» ποια είναι τα κριτήρια διορισμού και συγκεντρώστε εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.