Δημόσιο - ΑΣΕΠ

20 θέσεις στο Γ.Ν. « Έλενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα»

Ζητούνται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 20 υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Δείτε στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας» ποια είναι τα κριτήρια διορισμού και συγκεντρώστε εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε τις πιθανότητες επιτυχίας και βελτιώστε τη θέση διορισμού σας, προσκομίζοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά.