Δημόσιο

18 προσλήψεις στον δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις εργασίας

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη 18 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.