Δημόσιο

2 προσλήψεις στον δήμο Καλαμαριάς

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 1 Μαρτίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη δύο μαγείρων προωθεί ο δήμος Καλαμαριάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 20 Φεβρουαρίου έως την 1 Μαρτίου.

Το νέο προσωπικό θα υπαγράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.