Δημόσιο

Υπ. Υγείας: Έρχονται προσλήψεις σε νέο δημόσιο φορέα

Προβλέπεται η κατάρτιση θέσεων για μόνιμους (ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ)

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει ζητήματα προσλήψεων στο νέο δημόσιο φορέα που θα αντικαταστήσει το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, περιλαμβάνεται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του αρμόδιου υπουργείου, προβλέπεται ότι για την σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύνανται να υφίστανται οργανικές θέσεις πέραν των μονίμων υπάλληλων Δημόσιου Δικαίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαδοχή από το ΚΕΕΛΠΝΟ, όπου προβλέπονταν μόνο θέσεις ΙΔΑΧ.

Ως εκ τούτου, μετά την αποχώρηση ή λύση της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου καταργείται η αντίστοιχη οργανική θέση. Αυτό, δεν καθιστά προσωποπαγή την θέση αλλά τίθεται με σκοπό την μετάβαση του φορέα από καθεστώς ιδιωτικού δικαίου σε δημόσιου δικαίου.

Δηλαδή, την «...σταδιακή κάλυψη νεων θέσεων με προσωπικό δημόσιου δικαίου...» η κάλυψη των οποίων «θα λαμβάνει χώρα μόνο μετά την αποχώρηση υπαλλήλου ΙΔΑΧ», στα πρότυπα της μίας πρόσληψης για μία αποχώρηση (''1:1'').

Δείτε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο (άρθρο 61)