Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 25 θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

Ποιους αφορά- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

14/02/2019 | 14:14

Με 25 θέσεις υπαλλήλων ενισχύεται το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της διεξαγωγής γραπτού διαγωνισμού.

Η επιλογή του νέου προσωπικού – που θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ – αφορά υποψηφίους για θέσεις ακολούθων πρεσβείας, στην Διπλωματική Ακαδημία.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 (ώρα 10.00 π.μ.), στην Αθήνα.

Σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι:

  • έχουν την ελληνική ιθαγένεια
  • έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των προκηρυσσόμενων θέσεων
  • έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
  • έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κωλύματα διορισμού
  • και όσοι κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή η ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο υπουργείο Εξωτερικών, έως την Παρασκευή 1 η Μαρτίου, στην διεύθυνση : ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, Τ.Κ. 10 671, Αθήνα-γραφείο 208 (11:00π.μ.-13:00μ.μ.). Επικοινωνία: 2103 681 139

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό και τα μαθήματα που θα εξεταστούν.

Βρείτε το έντυπο συμμετοχής ΕΔΩ.