Δημόσιο

33 προσλήψεις στο δήμο Κηφισιάς

Ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι προσληφθέντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη
20/03/2018 | 15:12

Διαδικασία πρόσληψης 33 υπαλλήλων, εκκινεί ο Δήμος Κηφισιάς. 

Θα προσληφθούν έως τις 31 Ιουλίου, απόφοιτοι Πανεπιστημιακής (9 θέσεις) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (24). 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Σημειώστε για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα   

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter