Δημόσιο

Χειριστές μηχανημάτων έργου στην Ευρυτανία

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Για την ειδικότητα απαιτείται η ισχύουσα επαγγελματική ή ερασιτεχνική άδεια οδήγησης
20/03/2018 | 13:06

Την πρόσληψη ενός χειριστή φορτωτή, με σύμβαση 8 μηνών, εκκινεί η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, στο Καρπενήσι. 

Τονίζεται ότι για την ειδικότητα, απαιτείται η κατοχή διπλώματος ΙΕΚ και ισχύουσα επαγγελματική ή ερασιτεχνική άδεια οδήγησης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της υπηρεσίας. 

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα και κατανομή, ανά δημοτική κοινότητα. 

«Ολόκληρη η προκήρυξη», κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή.