Δημόσιο

3 υδρονομείς στην Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας

Υποβολή αιτήσεων έως 26 Μαρτίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι από 23 μέχρι 65 ετών
20/03/2018 | 11:24

Την πρόσληψη τριών υδρονομέων, ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Λάρισας. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέχρι τις 26 Μαρτίου, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου  

Η αρδευτική περίοδος, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο, ορίστηκε από την 1η Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου. 

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα και κατανομή, ανά δημοτική κοινότητα 

«Ολόκληρη η προκήρυξη», κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή