Δημόσιο

75 προσλήψεις στον Δήμο Αλίμου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Μαρτίου

Απαιτείται η κατοχή άδειας Γ' και Ε' κατηγορίας για την ειδικότητα των οδηγών
20/03/2018 | 10:49

Με ολιγόμηνες συμβάσεις, συνολικά 75 ατόμων, κινείται ο δήμος Αλίμου, στην Αττική. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά και ολοκληρώνεται στις 30 του μηνός. 

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας (18 θέσεις) κσι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (57). 

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα για τις ειδικότητες και υπολογίστε τα μόριά σας, κάνοντας σύγκριση με τις βάσεις προηγούμενων ετών. 

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή