Δημόσιο

Χειριστές μηχανημάτων στον δήμο Αβδήρων

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Απαραίτητη η ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής ενός συμβασιούχου από τον δήμο Αβδήρων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 26 Μαρτίου 2018.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα που ζητείται, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.