Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 41 προσλήψεις στον Γ.ΟΕ.Β.

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 66 ετών

Την πρόσληψη 41 υπαλλήλων προωθεί το Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

Θα προσληφθεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 12 Φεβρουαρίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.