Δημόσιο

2 προσλήψεις στον δήμο Ρεθύμνης

Ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 31 Ιουλίου 2018

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής δύο συμβασιούχων από τον δήμο Ρεθύμνης.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 30-65 ετών.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.