Δημόσιο

1η ΥΠΕ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το Λοιπό Επικουρικό

ΠΙΝΑΚΕΣ - Ολόκληρη η ανακοίνωση

29/01/2019 | 14:24

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το Λοιπό Επικουρικό, στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια.

Στην ιστοσελίδα της 1ης ΥΠΕ έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα ονόματα των προσληφθέντων.

Οι θέσεις αφορούν απόφοιτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Τονίζεται ότι ο πίνακας με τα μόρια υποψηφίων λοιπού επικουρικού προσωπικού που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της 1ης ΥΠΕ αφορά τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε υποψήφιο σύμφωνα με τη δήλωσή του και τις προτιμήσεις του.

Οι θέσεις ανά νοσοκομείο καθώς και οι διορισμοί θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.