Δημόσιο

Βοήθεια στο Σπίτι: Πότε η έκδοση της προκήρυξης

Όλες οι (δεσμευτικές) ημερομηνίες

Με... επείγουσες διαδικασίες γίνεται η προεργασία της προκήρυξης

Κάτω από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα -τα οποία, μάλιστα, είναι δεσμευτικού χαρακτήρα- οφείλουν να κινηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς προς την έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 3.250 μονίμων υπαλλήλων ("Βοήθεια στο Σπίτι").

Σημειώστε:

  • Έως τις 31/1 οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν το οργανόγραμμά τους συστ'ηνοντας τις νέες θέσεις. Ήδη, πολλοί ΟΤΑ σε όλη τη χώρα έχουν δημοσιεύσει τις αλλαγές. Διαβάστε: Βοήθεια στο Σπίτι: Η κατανομή σε 20 δήμους - Έγγραφα
  • Έως τις 28/2 οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας πρέπει να δημοσιεύσουν στο ΦΕΚ όλες τις αλλαγές που διαμόρφωσαν οι δήμοι
  • Έως τις 10/3 θα γίνει η υποβολή των αιτημάτων (για τις προσλήψεις) στο υπουργείο Εσωτερικών

Αμέσως μετά την υποβολή των αιτημάτων, το ΥΠ.ΕΣ. θα αποστείλει το πρσχέδιο της προκήρυξης στο ΑΣΕΠ. 

Με τον νέο διαγωνισμό θα επιλεγούν 3.250 μόνιμοι υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του υπ. Εωτερικών θα επιλεγεί -μεταξύ άλλων- προσωπικό των ειδικοτήτων:

  • Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ,ΤΕ)
  • Ψυχολόγοι (ΠΕ)
  • Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
  • Κοινωνιολόγοι (ΠΕ)
  • Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
  • Πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
  • Πτυχιούχοι Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)

Με βάση τα παραπάνω, η βασική εκτίμηση είναι ότι η προκήρυξη μπορεί να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ έως τις 20-25 Μαρτίου.

Διαβάστε ακόμη: