Δημόσιο

11 συμβάσεις στην Αττική

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 26 Μαρτίου

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
19/03/2018 | 10:15

Μέχρι την Δευτέρα 26 Μαρτίου, γίνεται η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, για 11 συμβάσεις, στον δήμο Ωρωπού Αττικής. 

Θα προσληφθούν ναυαγοσώστες, απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ολιγόμηνες συμβάσεις. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου. 

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα και κατανομή, ανά δημοτική κοινότητα 

«Ολόκληρη η προκήρυξη», κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή