Δημόσιο

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Αυτή είναι η λίστα με τα λάθη των υποψηφίων (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Οι σωστές δηλώσεις προσόντων και κριτηρίων κρίνουν τον διορισμό

Οι ελεγκτές του ΑΣΕΠ εντοπίζει σε αιτήσεις υποψηφίων ΔΕ τα περισσότερα λάθη
27/01/2019 | 02:39

Δέκα λάθη – κατά μέσο όρο – σε κάθε αίτηση, καταγράφουν οι έλεγχοι του ΑΣΕΠ για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018.

Τα λάθη αυτά – μεταβολές, όπως τα ονομάζει το ΑΣΕΠ – επιφέρουν είτε ακύρωση της αίτησης του υποψηφίου είτε μείωση μορίων μετά την αφαίρεση ιδιοτήτων που δεν τεκμηριώνονται με δικαιολογητικά.

Το ρεπορτάζ του workenter καταγράφει τα συνηθέστερα λάθη των υποψηφίων που προκάλεσαν τις, έως τώρα, 136.053 μεταβολές.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στην κατηγορία ΔΕ, ακολουθεί η ΥΕ. Αισθητά καλύτερη είναι η εικόνα των φακέλων για υποψηφίους ΠΕ και ΤΕ

Σημειώστε τα ευρήματα:

  • Ειδική εμπειρία: Το έξτρα μπόνους των 17 μορίων, για την κατηγορία ΥΕ, παίρνουν μόνο για δουλειά σε υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Οι βεβαιώσεις που προσκόμισαν κατά χιλιάδες οι υποψήφιοι και αφορούν εμπειρία ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου σε δήμους – χωρίς να πιστοποιούν με σαφήνεια ειδική εμπειρία –δεν λαμβάνονται υπόψη από το ΑΣΕΠ. Σε αυτή την περίπτωση, η εμπειρία υπολογίζεται ως απλή (7 μόρια/μήνα)
  • Τίτλοι σπουδών: Λανθασμένη χρήση τίτλων σπουδών. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα στην κατηγορία ΥΕ. Απορρίπτονται αιτήσεις όπου οι υποψήφιοι αντί για απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου κατέθεσαν απολυτήριο Δημοτικού. Οι αποφοιτήσαντες μετά το 1980 όφειλαν να καταθέσουν, σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης, μόνο το απολυτήριο Γυμνασίου.
  • Δεύτερος τίτλος σπουδών: Σημαντική μερίδα υποψηφίων της κατηγορίας ΔΕ προτίμησε να δηλώσει - από κακή εκτίμηση ή λανθασμένες συμβουλές – τον συναφή τίτλο με το αντικείμενο της θέσης ως δεύτερο και το απολυτήριο Λυκείου ως πρώτο. Η επιλογή αυτή, προφανώς στόχευε στα 150 μόρια με τα οποία πριμοδοτείται ο δεύτερο τίτλος σπουδών. Είναι, όμως, λανθασμένη και θέτει την αίτηση εκτός της διαδικασίας επιλογής. Τα λάθος έγκειται στο γεγονός ότι ο πρώτος τίτλος δεν έχει καμία συνάφεια τόσο με τον δεύτερο όσο και με το αντικείμενο της θέσης
  • Πρόσθετα προσόντα: Η έλλειψη οποιουδήποτε απαραίτητου πρόσθετου προσόντος, που είναι είναι ζητούμενο για την συγκεκριμένη ειδικότητα και θέση, επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου
  • Παράβολο: Χωρίς την κατάθεση παραβόλου η αίτηση δεν εξετάζεται
  • Δικαιολογητικά: Έλλειψη σημείωσης των δικαιολογητικών στην αίτηση επιφέρει αποκλεισμό, ακόμη κι αν αυτά υπάρχουν στο φάκελο
  • Ειδικές κατηγορίες θέσεων: Μερίδα υποψηφίων δεν δήλωσε στην αίτηση τις ειδικές ιδιότητες που διαθέτει, παρότι προσκόμισε τα ανάλογα, σωστά, δικαιολογητικά
  • Επαγγελματικές άδειες: Ο έλεγχος καταγράφει εκτεταμένο πρόβλημα για χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς και τεχνικούς διαφόρων ειδικεύσεων. Σε πολλούς φακέλους λείπουν οι αντίστοιχες άδειες, ενώ σε άλλους είναι διαφορετικής κατηγορίας, ομάδας ή τάξης από την οριζόμενη στην προκήρυξη. Επιπρόσθετα, σε φακέλους υποψηφίων της ειδικότητας Οδηγών δεν έχει προσκομιστεί το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Οι ελλείψεις αυτές επιφέρουν απόρριψη της αίτησης, δεδομένου ότι οι επαγγελματικές άδειες και οι άδειες άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνονται στα «απαραίτητα πρόσθετα προσόντα» της προκήρυξης
  • Αριθμός τέκνων: Σε αιτήσεις υποψηφίων της κατηγορίας ΥΕ καταγράφεται... «υπερβάλλoν ζήλος» για την αξιοποίηση της ελκυστικής μοριοδότησης: 100 μόρια για καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά και 200 για καθένα από τα επόμενα. Φυσικά, αυτοί οι υποψήφιοι δεν προσκόμισαν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Διαβάστε ακόμη: «ΑΣΕΠ: Επίσημα στοιχεία για την 3Κ/2018»