Δημόσιο

124 προσλήψεις στο Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

Ζητείται προσωπικό 19 διαφορετικών ειδικοτήτων

Η εμπειρία είναι απαραίτητο προσόν για την επιλογή

Με προσωπικό 19 ειδικοτήτων ενισχύεται ο Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων πεδιάδας Λαγκαδά – Θεσσαλονίκης.

Θα προσληφθούν 124 υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Το προσόν που κάνει την διαφορά μεταξύ των υποψηφίων είναι η πολύμηνη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, κυρίως για τις τεχνικές ειδικότητες.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη, Χαλκηδόνα, και Γιαννιτσά.

Πατώντας το βελάκι δεξιά σε κάθε ειδικότητα, δείτε προσόντα, δικαιολογητικά και αμοιβές

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη και δείτε τη αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε