Δημόσιο

Υπ. Εσωτερικών: Εγκύκλιος για τις ειδικότητες (ΝΕΟ) - Βοήθεια στο Σπίτι

Διευκρινίσεις ενόψει της έκδοσης της προκήρυξης (pdf)

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο που φέρει σημερινή ημερομηνία

Εγκύκλιο σχετικά με τις ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στη νέα πρόκηρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, στο πλαίσιο του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με αυτήν, προβλέπεται ότι υποψήφιοι 7 διαφορετικών ειδικοτήτων -εφόσον υπηρετούν, ήδη, στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"- δύνανται να προσληφθούν ως μόνιμοι με την ίδια ακριβώς ειδικότητα.

Ποιούς αφορά 

  • Κοινωνικούς λειτουργούς (ΠΕ)
  • Ψυχολόγους (ΠΕ)
  • Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
  • Κοινωνιολόγους (ΠΕ)
  • Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
  • Πτυχιούχους Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
  • Πτυχιούχους Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)

Η ακριβής διατύπωση της εγκυκλίου, με ημερομηνία 24-1-2019, είναι σαφής: 

"Κατά τη σύσταση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών µε τις θέσεις του προσωπικού Ι∆ΟΧ από τους οικείους φορείς, θα πρέπει να προβλέπονται ειδικότητες, κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω, ανάλογα µε τα τυπικά προσόντα του υπηρετούντος προσωπικού".

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο.