Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πως θα γίνουν οι νέες προσλήψεις στα ΚΕΠ (μόνιμοι)

Δεκτά όλα τα πτυχία

Οι προσληφθέντες θα καλύψουν μόνιμες θέσεις μίας μόνο ειδικότητας: Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών

Το δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου θα δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη των 150 νέων θέσεων στα ΚΕΠ.

Το αίτημα για την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού έχει πάρει τις υπογραφές των συναρμόδιων υπουργών και αναμένεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες να αποσταλεί το αίτημα στο ΑΣΕΠ.

Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει εξολοκλήρου από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Από τα, μέχρι στιγμής, διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν τα εξής:

  • Ο αριθμός των θέσεων ανέρχεται στις 150
  • Θα επιλεγούν (με βάση τις πρώτες ενδείξεις): 60 πτυχιούχοι ΑΕΙ, 30πτυχιούχοι ΤΕΙ και 60 απόφοιτοι Λυκείων
  • Όσοι έχουν υπηρετήσει σε ΚΕΠ θα λάβουν επιπλέον μοριοδότηση. Εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει τα 200-250 μόρια
  • Θα γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ
  • Οι προσληφθέντες θα καλύψουν μόνιμες θέσεις μίας μόνο ειδικότητας: Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών
  • Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί έως τα μέσα Φεβρουαρίου
  • Στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα αναμένεται να είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ, σε βασικό επίπεδο
  • Όσοι διαθέτουν γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακά, δεύτερο τίτλο σπουδών κτλ, θα μοριοδοτηθούν με βάση τα κριτήρια των προκηρύξεων «Κ», που ισχύουν για κάθε κατηγορία