Δημόσιο

924 προσλήψεις από το υπουργείο Παιδείας

Ολόκληρες οι αποφάσεις - Προθεσμίες

Οι θέσεις αφορούν την ενίσχυση σε Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Εδική Αγωγή
17/01/2019 | 10:25

Διαδικασία πρόσληψης 924 υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, ο φορέας ενέκρινε - μέσω έξι ξεχωριστών αποφάσεων - θέσεις εκπαιδευτικών στην Α'βαθμια και Β'βαθμια Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Οι προσληφθέντες θα καλύψουν τόσο προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, όσο και ανάγκες στην ειδική αγωγή.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις που αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε προκήρυξη, από την Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 για να τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Δείτε, μία προς μία, τις αποφάσεις πατώντας στα ακόλουθα επισυβαπτόμενα αρχεία: