Δημόσιο - ΑΣΕΠ

5 θέσεις στην Αττική

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε νέα προκήρυξη, με συμβάσεις διάρκειας 12 μηνών

Θα υπογραφούν συμβάσεις μίσθωσης έργου
16/03/2018 | 10:05

Την πρόσληψη πέντε γυμναστών, ενέκρινε το ΑΣΕΠ με νέα προκήρυξη, στον δήμο Πετρούπολης. 

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί τις προσεχείς μέρες, ενώ οι συμβάσεις θα είναι 12μηνης διάρκειας. 

Θα γίνει κατανομή θέσεων, ανάλογα με τα εξειδικευμένα αντικείμενα που ζητούνται. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου. 

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και αντικείμενα εξειδίκευσης ή υπολογίστε τα μόρια επιτυχίας σας 

?>