Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Κριτήρια και προσόντα για 4.500 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Αναλυτικά η μοριοδότηση - Πότε η έκδοση της προκήρυξης

Τον Ιανουάριο του 2019 θα ενεργοποιηθεί το σύστημα του ΑΣΕΠ που θα δέχεται τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για την πρόσληψη 4.500 μονίμων στην Ειδική Αγωγή.

Όπως διευκρίνησε ο υπουργός Παιδείας, το πρόγραμμα ξεκινά με 4.500 διορισμούς το 2019 στην Ειδική Αγωγή, καθώς είναι «ο πιο υποστελεχωμένος τομέας όσο αναφορά το μόνιμο προσωπικό», ενώ όσον αφορά τη γενική εκπαίδευση, εξήγησε ότι «τα δύο επόμενα χρόνια θα υπάρξουν άλλοι 10.500 μόνιμοι διορισμοί».

Σημειώστε:

 • Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα εξακολουθούν να διορίζονται αναπληρωτές ενώ το σύστημα θα είναι ενιαίο τόσο για μόνιμους όσο και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
 • Η προϋπηρεσία θα μοριοδοτείται μέχρι τους 120 μήνες
 • Λόγω του ότι καταργείται ο γραπτός διαγωνισμός, πρόκειται να δημιουργηθεί πλαίσιο για να αναγνωριστούν οι δυνατότητες σε ακαδημαϊκά προσόντα σε νέους πτυχιούχους, ενώ θα υπάρχει και ειδικός πίνακας που θα αφορά τα κοινωνικά κριτήρια

Μοριοδότηση - Προσόντα

 1. Προϋπηρεσία αναπληρωτών έως και τους 120 μήνες
 2. 1 μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και μέχρι τους 120 μήνες
 3. Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 120 μονάδες

Ακαδημαϊκά προσόντα

 • Διδακτορικό δίπλωμα: 40 μονάδες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 20 μονάδες
 • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 7 μονάδες
 • Δεύτερο πτυχίο: 16 μονάδες
 • Ο βαθμός του πτυχίου έως 21 μονάδες και ως εξής: για πτυχία με χαρακτηρισμό «Καλώς» 7 μονάδες, με χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» 14 μονάδες και με χαρακτηρισμό «'Αριστα» 21 μονάδες
 • Γνώση 1 ξένης γλώσσας: 'Αριστη γνώση: 8 μονάδες, πολύ καλή γνώση: 6 μονάδες, καλή γνώση: 4 μονάδες.
 • Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): 4 μονάδες
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών: 4 μονάδες

Κοινωνικά κριτήρια

 1. Αριθμός τέκνων
 2. Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου, ή του/της συζύγου ή τέκνου