Δημόσιο

14 προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών

Η διάρκεια της σύμβασης θα διαρκέσει 18 μήνες, με τετράωρη απασχόληση
14/03/2018 | 11:15

Με 14 καθαριστές, θα ενισχυθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην Αθήνα. 

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών, με τετράωρη απασχόληση. 

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών. 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα. 

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα     

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη», για να διαβάσετε το επίσημο έγγραφο